یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آغاز اجرا و تقسیم کار ملی

بیست‌و‌هشتم و بیست‌و‌نهم اردیبهشت ماه 1401
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

فهرست نویسندگان


* آرامی، حسین (2)
* آقازاده، هاشم (1)
* آقایی، پرویز (1)
* احمدی، خدابخش (1)
* اردبیلی، لیلا (1)
* اسدبنیاد، سمیرا (1)
* اسماعیلی خوشمردان، علی (1)
* اسماعیلی مازگر، علیرضا (1)
* اشتری مهرجردی، اباذر (1)
* اغنائی، نازنین‌فاطمه (2)
* افروز، غلامعلی (1)
* افسری، علی (1)
* اکبری افروزی، رقیه (1)
* الهویردی‌زاده، رضا (1)
* امیرور، ابوالفضل (1)
* امیری، زهرا (1)
* محبی، علی (1)
* محسنی، حسین (1)
* محمدیان، عبرت (1)
* محمدی‌زاده، محمدرضا (1)
* محمودی، طیبه (1)
* مختاری، طاهره (1)
* مرعشی، سیدمصطفی (1)
* مطهری، عبدالهادی (1)
* ملک مکان، سمیه (1)
* موسوی موحدی، علی‌اکبر (1)
* مهدی، رضا (1)
* مهرابی، علی‌اکبر (1)
* میرخوشخو، سیده‌آمنه (1)
* میرسندسی، سیدمحمد (1)
* میرقاسمی، سیدابوالفضل (3)
* میری، سیدمحمدحسین (1)

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای استفاده استادان، محققان و علاقه مندان پس از بازبینی و ویراستاری مجدد، توسط انتشارات این مرکز تدوین و منتشر می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.